Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Nové Zámky27.2.2018

Dovidenia tam hore

Kino Mier, Námestie Gy. Széchényiho 9, Nové Zámky

November 1918. Do konca svetovej vojny ostáva len pár dní. Poručík Henri d’Aulnay-Pradelle je napriek tomu ochotný ...

Komunikácia so zahraničnými obchodnými partnermi

Dixon resort, Banská Bystrica

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP ...