novezamky.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Výber mapyINFO MAPA MESTA Nové Zámky - Ulice

 1. A. Jedlíka
 2. Agátová
 3. Andovská
 1. Bajčská cesta
 2. Banskobystrická
 3. Berek
 4. Bernolákovo nám.
 5. Bezručova
 6. Bešeňovská
 7. Bitúnková
 8. Bitúnková
 9. Björnsonova
 10. Bočná
 11. Boženy Němcovej
 12. Bratislavská cesta
 13. Bratov Baldigariovcov
 14. Brezová
 1. Cintorínska
 2. Cisárska bašta
 3. Cyrilometodská
 4. Čerešňová
 5. Česká bašta
 6. Čižmárska
 1. Detvianska
 2. Devínska
 3. Dolná
 4. Dostihová
 5. Dostojevského
 6. Dubová
 7. Dvorská cesta
 8. Ďorocká
 9. Ďumbierska
 1. Ernestova bašta
 1. F. Kapisztóryho
 2. F. Rákocziho
 3. Fajková
 4. Forgáchova bašta
 1. G. Bethlena
 2. G. Czuczora
 3. Gogoľova
 4. Gúgska
 5. Gúgsky priechod
 1. Hájová
 2. Heydukova
 3. Hlavné nám.
 4. Hlboká
 5. Hliníková
 6. Hollého
 7. Holubičia
 8. Holubyho
 9. Hradná
 10. Hrebíčková
 11. Húlska
 12. Husova
 13. Hviezdoslavova
 1. J. Kráľa
 2. J. M. Hurbana
 3. J. Murgaša
 4. J. Simora
 5. Janov dvor
 6. Jánošíkova
 7. Javorová
 8. Jazdecká
 9. Jazerná
 10. Jelenia
 11. Jeruzalemská
 12. Jesenského
 13. Jiráskova
 1. Kasárenská
 2. Kmeťova
 3. Kollárova
 4. Komárňanská
 5. Komárňanská cesta
 6. Komenského
 7. Komjatická
 8. Komočská cesta
 9. Konopná
 10. Kostolná
 11. Krajná
 12. Kraskova
 13. Krátka
 14. Krížna
 15. Kukučínova
 16. Kvetná
 1. L. Kassáka
 2. Lastovičia
 3. Lesná
 4. Letomostie
 5. Lúčna
 6. Ľ. Štúra
 7. Ľanová
 1. M. Flengera
 2. M. M. Hodžu
 3. M. Matunáka
 4. M. Oláha
 5. M. R. Štefánika
 6. Majzonovo nám.
 7. Mederská
 8. Medzimlynie
 9. Michalská bašta
 10. Mostná
 11. Moyzesova
 12. Mýtna
 1. Nábrežná
 2. Nám. františkánov
 3. Nám. Gy. Széchényiho
 4. Nám. hrdinov
 5. Nám. P. O. Hviezdosl
 6. Nám. republiky
 7. Nám. slobody
 8. Nesvadská cesta
 9. Nitrianska cesta
 10. Nitrianske nábrežie
 11. Nová
 12. Novomestská
 13. Nový Gúg
 14. Nový Svet
 1. Oravská
 2. Orechový sad
 3. Orgovánová
 1. P. Blahu
 2. P. Várdayho
 3. Palackého
 4. Pažitná
 5. Petöfiho
 6. Piesočná
 7. Pod kalváriou
 8. Pod kopcom
 9. Pod lipami
 10. Pod záhradami
 11. Podhájska
 12. Podzámska
 13. Pohronská
 14. Považská
 15. Poľná
 16. Poľovnícka
 17. Pri gymnáziu
 18. Pri hrádzi
 19. Pri skladoch
 20. Pribinova
 1. Radničná
 2. Rázusova
 3. Riečna
 4. Robotnícka
 5. Rovná
 6. Roľnícka
 7. Ružová dolina
 1. S. H. Vajanského
 2. Sihoť
 3. Sitnianska
 4. Sládkovičova
 5. Slávičia
 6. Slnečná
 7. Slovenská
 8. SNP
 9. Strečnianska
 10. Strelecká
 11. Svornosti
 12. Svätoplukova
 13. Šafárikova
 14. Školská
 15. Šoltésovej
 16. Športová
 17. Štrková
 18. Šulekova
 19. Šurianska
 1. T. G. Masaryka
 2. T. Vansovej
 3. Tabaková
 4. Tajovského
 5. Tatranská
 6. Tatranský priechod
 7. Tolstého
 8. Topoľová
 9. Továrenská
 10. Trávna
 11. Trhová
 12. Turecká
 13. Tvrdošovská cesta
 14. Tyršova
 1. Viničná
 2. Vinohrady
 3. Výpalisko
 1. Wolkerova
 1. Zálesná
 2. Zdravotnícka
 3. Zelená
 4. Zemiansky priechod
 5. Zúgov rybársky dom
 6. Železná
 7. Železničiarska
 8. Žerotínova bašta
 9. Žofiina osada
 10. Žofijská
temp image
Okolie Nových Zámkov: Nové Zámky-Bánov, Dvory nad Žitavou, Hurbanovo, Kolárovo, Palárikovo, Podhájska, Šurany, Úľany nad Žitavou, Tvrdošovce,

Vyhľadávanie ulíc mesta Nové Zámky je na podrobnej mape, na ktorej nájdete aj firmy, organizácie a fotografie z Nových Zámkov a okolia. Mapa Nových Zámkov umožňuje pohľad na mesto pomocou prepínania aj ako mapu ulíc, satelitnú mapu, hybridnú mapu a terénnu mapu.

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Nové Zámky-Bánov, Dvory nad Žitavou, Hurbanovo, Kolárovo, Palárikovo, Podhájska, Šurany, Úľany nad Žitavou, Tvrdošovce,
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang